Emerald Kalama Chemical BV producent en verkoper van benzoëzuur, derivaten en volgproducten daarvan, brengt ieder jaar een verslag uit. Bij de interviews met de personeelsleden mocht ik portretten maken.