Emerald Kalama Chemical BV producent en verkoper van benzoëzuur, derivaten en volgproducten daarvan, brengt ieder jaar een verslag uit. Bij de interviews met de personeelsleden mocht ik portretten maken. Vorig jaar heb ik deze ook mogen maken en werd dit jaar ook weer uitgenodigd om mijn kunsten te vertonen.